Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama*, udruga S.O.S. Virovitica je 22.09.2016. godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Virovitici organizirala javnu akciju podjele promotivnih materijala. Obilježavanjem ovog datuma nastoji se senzibilizirati šira javnosti o problematici nasilja nad ženama te upozoriti na posljedice uzrokovane nasiljem, a podjelom materijala vezanih za tematiku nasilja građani su dobili informacije o pružanju pomoći i podrške te zaštite u slučajevima nasilja.

Zabrinjavajuća je statistika koja govori da je godišnje ubijeno od 22 do 45 žena. Njihovi sadašnji ili bivši partneri/supruzi bili su počinitelji u 20 do čak 65 posto slučajeva, dok je svaka treća žena doživjela neki od oblika nasilja. Osvještavanje javnosti o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji jedan je od načina borbe, kao i pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja čime se omogućava potreban tretman za žene izložene bilo kojem od oblika nasilja.

Pojava bilo koje vrste nasilja problem je čitavog društva za čije je rješavanje nužan angažman i trud svih dionika u društvu kako bi se sustavno pristupilo rješavanju nasilja. Potrebno je nastaviti graditi kulturu nenasilja i raditi na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama kako bi se osjećale sigurno, zaštićeno i ravnopravno u ostvarivanju svojih prava.

Udruga S.O.S. Virovitica od samog osnutka 2000. godine ima SOS liniju za pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i razne vrste direktnog savjetovališta te potičemo žene koje proživljavaju bilo koji od oblika nasilja da nam se obrate svakim radnim danom od 16 – 20 sati putem telefona 033 721 500.

Comments are closed.