Komisija za žene u športu Hrvatskog olimpijskog odbora u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba organizirala je VI. seminar za koordinatorice za žene u športu pod nazivom „Žene u športu: mogućnosti i ograničenja“.

Savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić osvrnuo se na problem seksističkog prikazivanja sportašica u medijima koje pridonosi ograničenjima za žene u sportu. Pritom je napomenuo da je u sklopu praćenja medijskih sadržaja u svom Izvješću o radu za 2012. godinu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazala na neravnopravan tretman u medijskom praćenju sportaša i sportašica pri čemu žene u sportu medijski prostor često zauzimaju prvenstveno u kontekstu svođenja na objekt muškog pogleda čime se u prvi plan stavlja njihov fizički izgled, a ne sportska dostignuća.

Seminar je obilježio opći zaključak da su žene značajno podzastupljene na svim razinama u sportu, a posebno u upravljačkim strukturama. Tajnica Komisije za žene u športu Hrvatskog olimpijskog odbora Gordana Borko posebno je apostrofirala razliku između registriranog udjela sportašica u odnosu na sportaše u Republici Hrvatskoj koji iznosi samo 17% udjela žena u vrhunskim sportskim dostignućima koji iznosi 41%. Član Komisije za žene u sportu Ratko Cvetnić u svom je izlaganju spomenuo je problem uspješnih žena koje su, da bi napredovale na hijerarhijskoj ljestvici, primorane preuzeti muške obrasce ponašanja i da rodni stereotipi muškarcima ne predstavljaju prepreku pri napredovanju za razliku od žena.

Zaključci s ovog seminara bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora (www.hoo.hr).

Comments are closed.